ردکردن این

پروژه دانشگاه رشدیه تبریز

اجرای نمای کامپوزیت

دانشگاه رشدیه تبریز واقع در تبریز فرشته جنوبی با متراژ 800مترمربع  در2 ظلع شمالی وجنوبی با اکیب های اجرایی شرکت سیما نمای افق طی 30روز زیباترین نما را همراه سیستم نور پردازی به اتمام رساندند 

کارفرما

دانشگاه رشدیه تبریز
IMG_۲۰۲۰۰۵۰۳_۱۵۳۸۲۴
IMG_۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۳۲۶۳۴